fbpx

Disclaimer

Health&Lifestyle Coach, sportvasten en detox coach en Orthomoleculair voedingsdeskundige Romana Switzer verleent u hierbij toegang tot www.romanaswitzer.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Health&Lifestyle Coach, sportvasten en detox coach en Orthomoleculair voedingsdeskundige Romana Switzer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.romanaswitzer.nlis bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide factuur en betaling hiervan aan RomanaSwitzer.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Health&Lifestyle Coach, sportvasten en detox coach en Orthomoleculair voedingsdeskundige Romana Switzer spant zich in om de inhoud van www.romanaswitzer.nlzo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.romanaswitzer.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Health&Lifestyle Coach, sportvasten en detox coach en Orthomoleculair voedingsdeskundige Romana Switzer. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.romanaswitzer.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.romanaswitzer.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Health&Lifestyle Coach, sportvasten en detox coach en Orthomoleculair voedingsdeskundige Romana Switzer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Health&Lifestyle Coach, sportvasten en detox coach en Orthomoleculair voedingsdeskundige Romana Switzer.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Health&Lifestyle Coach, sportvasten en detox coach en Orthomoleculair voedingsdeskundige Romana Switzer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.