Dé Vasten | Keto | Carnivoor expert voor vrouwen

Disclaimer Keto4vrouwen / Romanaswitzer.nl

 

Orthomoleculair Therapeut Romana Switzer verleent u hierbij toegang
tot www.keto4vrouwen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Orthomoleculair Therapeut Romana Switzer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.keto4vrouwen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide factuur en betaling hiervan aan Romana Switzer.

Beperkte aansprakelijkheid
Orthomoleculair Therapeut Romana Switzer spant zich in om de inhoud
van www.keto4vrouwen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.keto4vrouwen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling vanOrthomoleculair Therapeut Romana Switzer. In het bijzonder zijn alle prijzen
op www.keto4vrouwen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.keto4vrouwen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Orthomoleculair Therapeut Romana Switzer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Orthomoleculair Therapeut Romana Switzer
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Orthomoleculair Therapeut Romana Switzer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.