Dé keto & carnivoor expert voor vrouwen

Privacyverklaring Romanaswitzer.nl

 

ROMANA SWITZER
Orthomoleculair therapeut, voedingsdeskundige & ketocoach
Praktijkadres: Rhijngeesterstraatweg 45 | Oegstgeest | info@romanaswitzer.nl

Als ervaringsdeskundige, orthomoleculair therapeut, voedingsdeskundige en coach, help ik jou weer slanker te worden. Dit doe ik door mijn online programma’s gericht op afvallen. Vervolgens heb je de mogelijkheid om met mij de voortgang te bespreken middels 1 op 1 coachcalls via videobellen. Tijdens dit gehele proces zet ik mij in voor de bescherming van je privacy en zorg ik ervoor dat de persoonsgegevens die je met me deelt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Ik zorg ervoor dat de gegevens die je aan ons verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring. Ik hou me daarbij aan relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je hier vragen over, dan kun je me bereiken via info@romanaswitzer.nl

Persoonsgegevens die Romana Switzer verwerkt
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een van de online programma’s, coachcalls en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt, door bijvoorbeeld het stellen van een vraag via het contactformulier of het aanmelden op de nieuwsbrief.

Daarnaast gebruik ik op de website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Toestemming is voor deze cookies niet vereist, vandaar dat je ook geen cookiebanner vindt op onze website. Cookie instellingen kun je altijd zelf wijzigen in je webbrowser. 

Doel en grondslag van de verwerking
De persoonsgegevens zijn noodzakelijk
 om jou tijdens het online programma een persoonlijke macroberekening te kunnen verschaffen, gericht op afvallen; je klachten, mogelijke aandoeningen, medicijngebruik en gewicht worden hier onder andere in gevraagd om je zo te helpen naar jouw doelstellingen; kortom om het online programma en/of de persoonlijke coachcalls mogelijk te maken.
Daarnaast gebruik ik je persoonsgegevens om vragen te beantwoorden en verwerk ik je persoonsgegevens omdat ik daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor mijn administratie.  

Tenslotte gebruik ik de persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van de coachcalls, nieuws, tips en ontwikkelingen van Romana Switzer, door middel van de nieuwbrief. Voor de nieuwsbrief heb je je aangemeld of ontvang je omdat je al eerder diensten hebt afgenomen van Romana Switzer. Voor de nieuwsbrief kun je je altijd afmelden via een link in de mail. Voor het versturen van de nieuwsbrief, marketing mail en/of overige informatie geef je ondubbelzinnige toestemming.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.  

Soort persoonsgegevens
Afhankelijk van onze samenwerking vind je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Romana Switzer mogelijk kan verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Lengte en gewicht
 • Gezondheidsklachten
 • Bloeduitslagen
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je activiteit op onze Facebookpagina’s

 

Delen van persoonsgegevens door Romana Switzer met derden
Ik deel je persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In andere gevallen verstrek ik je persoonsgegevens enkel aan derden indien je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Met derden die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van je gegevens te bewaken. Romana Switzer blijft eindverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Romana Switzer is beheerder van een Facebookpagina en Facebookgroep. Bij iedereen die deze pagina’s bezoekt, ook als je geen Facebookaccount hebt, worden cookies geplaats door Facebook Insights (de analytics van Facebook). In de basis worden enkel anonieme statistieken verzameld door Facebook. De cookies van Facebook blijven 2 jaar actief, tenzij eerder door jezelf gewist.

Romana Switzer geeft, met uitzondering van de nieuwsbrief/website en email software/analytics en facebook, geen persoonsgegevens door vanuit Nederland naar landen buiten de EU, indien er persoonsgegevens doorgegeven worden naar landen buiten de EU, gebeurt dit enkel naar bedrijven die gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield.

Samenwerkingen van Romana Switzer
Ik werk met een aantal externe partijen samen. Met deze partijen wissel ik persoonsgegevens van jou, als jij een consult boekt waarbij deze samenwerking onderdeel van is, bijvoorbeeld bij een vastenkuur. Hier zal ik je vooraf over informeren. Met deze samenwerkingspartners sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat je privacy gewaarborgd blijft.

Informatieoverdracht via het internet
Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet, informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met Romana Switzer te communiceren, onderken je dat ik op deze manier persoonsgegevens verwerk en verklaar je je hiermee akkoord.

Bewaartermijn
Romana Switzer bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 • Contactgegevens via de website/mail (vraag/offerte): maximaal 7 jaar.
 • Klantprofiel (contactgegevens): maximaal 7 jaar na beëindiging of zolang je klant van ons bent.
 • Persoonlijk dossier:
 • Nieuwsbriefinschrijving: tot uitschrijving.
 • Gegevens websitebezoekers: maximaal 2 jaar.
 • Gegevens met een wettelijke grondslag: maximaal 7 jaar.
 • Gegevens verzameld door Facebook: maximaal 2 jaar.

 

Het kan zijn dat bepaalde persoonsgegevens langer bewaard worden, bijvoorbeeld in het geval van geschillen of incidenten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Romana Switzer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@romanaswitzer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je vragen om je te identificeren. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Romana Switzer persoonsgegevens beveiligd
Romana Switzer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@romanaswitzer.nl

Wijzigingen in ons privacybeleid
Deze privacyverklaring kan te allen tijde door Romana Switzer worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze persoonsgegevens openbaar worden gemaakt.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de privacybescherming van Romana Switzer, dan kun je me te allen tijde e-mailen op info@romanaswitzer.nl om je vragen of opmerkingen voor te leggen aan ons.

 

COOKIESTATEMENT ROMANA SWITZER

Gebruik van cookies

Romana Switzer gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Functionele cookies

Romana Switzer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist.

 

Analytische cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Met Google Analytics meten we hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bezocht en hoelang je bezoek duurde. Bij de instelling daarvan heeft Romana Switzer de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor niet te herleiden naar persoonsgegevens en zijn ze derhalve privacy veilig.

Cookies van derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door sociale mediabedrijven, waaronder:

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

 

Romana Switzer wijst je erop dat klikken op social media iconen, links of –banners tot gevolg kan hebben dat je naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Romana Switzer. Je dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat Romana Switzer niet verantwoordelijk is voor, en geen zeggenschap heeft over, de gegevensverzameling op deze websites.

Verwijderen en weigeren van cookie
Via de browserinstellingen kun je cookies verwijderen en instellen dat je niet meer wilt dat er cookies geplaatst worden. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van jouw browser. Let op: deze instellingen gelden dan alleen voor de browser van de computer waarop je het instelt.

Afmelden cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn
Cookies gebruikt op de website van Romana Switzer worden maximaal 2 jaar bewaard.

Wijzigingen in onze cookiestatement
Deze cookiestatement kan te allen tijde door Romana Switzer worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons cookiebeleid zullen wij de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke cookies op onze website worden gebruikt.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de cookiestatement van Romana Switzer, dan kun je ons te allen tijde e-mailen op info@romanaswitzer.nl om je vragen of opmerkingen voor te leggen.